Geneesin toiminta laajenee Helsinkiin ja Kajaaniin tammikuussa!

Geneesin toiminta laajenee 1.1.2020 Helsinkiin ja Kajaaniin.

Helsingin toimipisteellä Hilkka Salovaara tarjoaa:

Helsingin toimipisteellä Kirsi Kuronen tarjoaa:

  • pari- ja perheterapiaa (myös Kela korvattavana)
  • koulutuspsykoterapiaa traumapsykoterapian viitekehyksestä

Helsinkiin on myös tulossa vuoden 2020 aikana koulutuksia traumoista. Koulutusten tarkemmista aiheista ja ajankohdista ilmoitetaan Geneesin nettisivuilla.

Kajaanin toimipisteellä Sari Pylvänäinen tarjoaa:

  • yksilöpsykoterapiaa (myös Kela korvattavana)
  • EMDR-silmänliiketerapiaa
  • työnohjausta