Jaksaminen suossa - Olet Riittävä podcast #54

07.11.2023

Monenlaista auttamistyötä tekevät voivat kohdata työssään tilanteita, jotka koettelevat omaa jaksamista ja riittävyyden tunnetta. Uupuminen voi tapahtua huomaamatta, etenkin jos niin fyysiset kuin psyykkiset oireet sivuutetaan.

00:00 Jakso alkaa
00:50 Aiheen pohjustus
02:24 Miten ihmisten jaksaminen näyttäytyy
04:02 Väsymyksen ja uupumuksen ero
05:10 Auttajien kierre
07:33 Auta ensin itseäsi, sitten muita
08:26 Rajojen vetäminen
13:51 Elämäntilanteet vaikuttaa jaksamiseen
15:46 Omat arvot
16:42 Oma historia vaikuttaa auttajiin
18:43 Asioiden jäsentäminen
20:40 Aina ei tarvitse tehdä asioita yksin
22:48 Mitä sanoja käytät omasta tilanteestasi
27:33 Asioiden hyväksyminen
29:31 Anna ensin hyvää itsellesi, jotta on jotain, mistä ammentaa muille
30:41 Loppusanat