Perustietoa traumoista - Mitä traumat ovat?

28.07.2023

Trauma-sanaa on alun perin käytetty liittyen fyysisiin traumoihin, josta se on myöhemmin laajentunut koskemaan myös psyykkisiä traumoja. Nykyään sitä käytetään arkikielessä vähän liiankin arkisesti. Voi olla käsitys, että trauma on vaan jonkin suuren ja mullistavan yksittäisen tapahtuman tulema. Kuitenkin traumoja voi syntyä myös esimerkiksi pienempien pitkään jatkuneiden asioiden tai vaille jäämisen seurauksena. Traumaa ei siis aiheuta aina jokin teko, vaan niitä voi aiheutua myös tekemättä jättämisestä, kuten läheisyyden ja hellyyden puutteesta. Traumat ovat siitä hankalia, että ne usein piiloutuvat, sekä myöskin kertautuvat vuosien myötä, sekä siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Ajattelen, että traumat ovat kaikista suurin kansanterveydellinen ongelma maailmassamme. Traumoilla on taipumus piiloutua ihmiseltä itseltään ja ilmentyä erilaisina psyykkisinä sekä fyysisinä oireina. Hyvin usein vuosia jatkuneen lääkärikierteen taustalla on traumat.

Mikä trauma sanan merkitys on sinulle? Oletko sinä tai joku läheisesi kohdannut traumaattisen tapahtuman elämäsi aikana?Videolla käsiteltyjä aiheita:

00:40 Traumatisoivat tilanteet
01:30 Ykkös- ja kakkostyypin traumat
03:30 Traumat voivat piiloutua
05:21 Millaiset tapahtumat voivat traumatisoida
06:48 Traumat ja häpeä
08:25 Sijaistraumatisoituminen
09:19 Triggerit
10:07 Millä tavoilla traumat voivat näyttäytä
11:12 Vireystilan säätely
13:00 Neuroseptio
15:24 Trauma- ja ADHD-oireet
15:45 Uskomukset