Päivi Tervamaa


Olen psykologi, kriisi- ja traumapsykoterapeutti. Työssäni ja opinnoissani olen perehtynyt erilaisten traumojen hoitoon. Olen työskennellyt 25 vuotta sekä nuoruusikäisten että aikuisten kanssa erikoissairaanhoidossa, jossa sekä traumaattiset kriisit että vakava, pitkäaikainen traumatisoituminen on tullut tutuksi. Työskentelen edelleen aikuispsykiatriassa.

Minulla on EMDR-koulutus (I ja II taso). Olen käynyt lukuisia koulutuksia traumatisoitumiseen liittyen, joista tärkeimpiä ovat olleet Traumaterapiakeskuksen järjestämät Vakavan trauman hoito (2 vuotta) ja sensorimotorinen psykoterapia (I ja II taso). Työskenttelyssäni kehon huomioiminen ja mukaan ottaminen on siis erittäin keskeistä. Lisäksi olen psykoterapeuttikouluttaja ja työnohjaaja. Minulla on KELA-pätevyys.

Voit ottaa minuun sähköpostilla yhteyttä.