Tarja Turunen


Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Minulla on KELA-pätevyys. Työkokemusta minulla on terveydenhuollon alalta jo yli 20 vuoden ajalta. Tämän taipaleen aikana tutuksi ovat tulleet mm. erilaiset elämän kriisit, masennus, ahdistus , syömishäiriöt ja erityisesti traumat. Työskentelyssäni otan huomioon mielen ja kehon yhtenä hienona ja viisaana kokonaisuutena.

Terapiatyössä pääkohderyhmänä ovat nuoret, nuoret aikuiset ja heidän perheensä. Työssäni ja opinnoissani olen perehtynyt erityisesti nuorten traumojen hoitoon.

Työskentelyni pohjana toimii traumaterapia sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia (Ylempi erityistaso). Traumakoulutuksia mm. Helsingin traumaterapiakeskuksesta vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito sekä sensomotorinen psykoterapia. Terapian tukena käytän myös EMDR menetelmää (Siitä olen opiskellut I ja II tason). Menossa traumapsykoterapeuttien kouluttajakoulutus Oulun Yliopistossa. Menetelmänä terapiassa on mahdollisuus käyttää myös kuvataiteen ja valokuvan terapeuttisia keinoja.

Psykoterapian lisäksi olen perehtynyt rentoutumisen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille. Teen myös hyvinvointiin ja rentoutumiseen tähtääviä hoitoja kuten akupunktiota.

Ajatukseni on, että jokaisella ihmisellä on viisaus sisällään ja yhteisellä matkalla terapiassa tämä viisaus otetaan entistäkin paremmin voimavaraksi ja käyttöön elämään. Jotta jokainen saisi kulkea eteenpäin omannäköistä polkua kohti omia tärkeitä asioita.