Geneesin lyhytterapiakoulutus 810 h (30 ops)

KEVÄT 2023 - KEVÄT 2024

 

Pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian ja traumapsykoterapian menetelmiin

Koulutus antaa lyhytterapeuttisella työotteella työvälineitä asiakastyöhön ja on ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus ei sisällä psykoterapeuttikoulutuksen valmentavia opintoja.

 

Aika ja paikka:

7.9.2023­–25.10.2024 Joensuu (yhteensä 22 lähipäivää)

 

Haku:

Koulutuksen hakuaika on päättynyt.

 

Kohderyhmä:

Koulutukseen vaaditaan sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Hakijalle koulutus antaa mahdollisuuden saada lyhytterapian ohjauksellisia menetelmiä täydentämään ammatillista osaamistaan. Lyhytterapeutti-nimike ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Hakijat haastatellaan koulutukseen soveltuvuuden turvaamiseksi.

 

Kouluttajat:

Pääkouluttaja:

Olen koulutukseltani Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (VET) ja kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia) sekä pohjakoulutukseltani myös sairaanhoitaja. Työkokemusta minulla on terveydenhuollon alalta jo yli 25 vuoden ajalta. Tämän taipaleen aikana tutuksi ovat tulleet mm. erilaiset elämän kriisit, masennus, ahdistus, syömishäiriöt ja erityisesti traumat. Työskentelyssäni otan huomioon mielen ja kehon yhtenä hienona ja viisaana kokonaisuutena.

Muut kouluttajat:

Lisäksi tulee muitakin kouluttajia, jotka tarkentuvat myöhemmin.

 

Koulutuksen tavoitteet:

Geneesin lyhytterapeuttikoulutus 30 ops perehdyttää opiskelijan joihinkin kognitiivisen käyttäytymisterapian ja traumapsykoterapian menetelmiin. Koulutus antaa esimerkiksi yleisnäkemystä ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä traumatisoitumiseen ja sen vaikutuksiin. Koulutus antaa konkreettisia menetelmiä ammattialoille, joissa tarvitaan muutostyöskentelyä asiakaskentässä.

Koulutus antaa valmiudet turvalliseen ja vaikuttavaan lyhytterapeuttiseen asiakastyöhön. Koulutus on täydennyskoulutus sosiaali- tai terveysalalla työskenteleville henkilöille, se ei anna Valviran laillistaman terveydenhuollon psykoterapeutin ammattinimikettä.

 

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen painopisteenä ovat traumat sekä niiden tunnistaminen lyhytterapeuttisin keinoin asiakastyössä. Muita koulutuksen teemoja ovat:

 • Mitä lyhytterapia, terapeuttinen työote, omat voimavarat ja terapeuttina jaksaminen
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys sekä traumatisoitumisen vaikutus minäkuvaan

 • Lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt

 • Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä sekä etiikka

 • Psykoterapian suuntaukset ja tunnistettavuus sekä psykoterapian ja lyhytterapian erot

 • Traumojen monimuotoisuus, tunnistettavuus ja vaikutus ihmisen kasvuun

 • Masennus, ahdistuneisuushäiriöt, PTSD ja kompleksinen PTSD-diagnoosi, dissosiaatio, sijaistraumatisoituminen, keho ja traumatisoituminen ja muiden häiriöiden tunnistaminen

 • Kehon kanssa työskentely

 

Koulutuksen rakenne:

 • Lähiopetuspäivät 22 pv 

 • Välityöskentely ja -tehtävät

 • Kirjallisuus (noin 10 kirjaa) 

 • Omaan työhön liittyvä opinnäytetyö/kehittämistehtävä

 • Koulutuksessa opitun teorian taitoharjoittelu

 • Oma asiakastyöprosessi (100 h)

 • Ryhmätyönohjaus (37 h)

 • Vertaisryhmätapaamiset koulutuspäivien välissä (12 h)

 

Opetuspäivät ja aikataulut:

Syksy 2023: 

 • Torstai 7.9.2023 klo 9–16
 • Perjantai 8.9.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 5.10.2023 klo 9–16
 • Perjantai 6.10.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 2.11.2023 klo 9–16
 • Perjantai 3.11.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 7.12.2023 klo 9–16
 • Perjantai 8.12.2023 klo 8.30–15.30

Kevät 2024: 

 • Torstai 8.2.2024 klo 9–16
 • Perjantai 9.2.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Tiistai 12.3.2024 klo 9–16
 • Keskiviikko 13.3.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 4.4.2024 klo 9–16
 • Perjantai 5.4.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 16.5.2024 klo 9–16
 • Perjantai 17.5.2024 klo 8.30–15.30

Syksy 2024: 

 • Torstai 29.8.2024 klo 9–16
 • Perjantai 30.8.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 26.9.2024 klo 9–16
 • Perjantai 27.9.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 24.10.2024 klo 9–16
 • Perjantai 25.10.2024 klo 8.30–15.30

 

Koulutuspaikka:

Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi

Koulutustila, Siltakatu 20 A 42, 4.krs, 80100 Joensuu

 

Hinta:

 • Koulutuksen hinta on 3968€ (sis. alv 24 %) / henkilö
 • Koulutus sisältää materiaalit, koulutuksen ja työnohjauksen
 • Lasku on mahdollista maksaa kahdeksassa erässä
 • Koulutuksen ennakkomaksu on 496 €
 • Jokainen opiskelija vastaa omista mahdollisista matka- ja majoittumiskuluistaan sekä ruokailuistaan

 

Peruuttamisehdot:

 • Ennakkomaksun suorittamisen jälkeen peruutettaessa pidätämme ennakkomaksun

 • Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutusmaksusta

 • Koulutuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvasta keskeyttämisestä laskutetaan koko koulutusmaksu

 

Koulutukseen hakeutuminen:

 • Paikkoja koulutukseen on 15 opiskelijalle 
 • Koulutukseen viimeinen hakupäivä on 22.6.2023
 • Hakeminen koulutukseen tapahtuu osoitteessa https://gehity.fi/ilmoittautuminen/haku-auki-geneesin-lyhytterapiakoulutus-ltk-2023
 • Koulutukseen hakeutumisen jälkeen saat ohjeistuksen ennakkotehtävään
 • Koulutukseen osallistujat haastatellaan koulutukseen soveltumisen turvaamiseksi
 • Haastatteluja tehdään jo ennen hakuajan päättymistä
 • Tiedot valinnoista annetaan viimeistään viikolla 27
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen toteuttamispäiviin, jos tilanne muuttuu toteuttajasta johtumattomista syistä

 

Lisätietoja antaa:

Ilpo Simonen

info@geneesi.fi

p. 050 5912333

Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi