Neuropsykiatrinen valmennus


Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa välineitä kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan. Valmennuksessa arjen haasteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja ihminen löytää itsestään voimavaroja ja vahvuuksia. Työskentely aloitetaan kartoittamalla, millaista apua valmennettava tarvitsee ja millaista muutosta hän elämäänsä toivoo. Toiveista valitaan 1-2 tärkeintä asiaa, joihin tarvitaan eniten muutosta. Näistä rakennetaan konkreettiset tavoitteet valmennukselle. Samalla sovitaan valmennuksen kestosta (esimerkiksi 5-20 tapaamista). Valmennustapaamisten välillä on tärkeää tehdä saatuja harjoituksia ja tehtäviä aktiivisesti.

Valmennus voi tapahtua asiakkaan omassa toimintaympäristössäsi esimerkiksi:

 • päivähoidossa/koulussa/työpaikalla

 • kotona

 • harrastuksessa

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksessa aiheena voi olla esimerkiksi:

 • Toiminnanohjauksen taidot (eli miten asioita saadaan tehdyksi: suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta)

 • Sosiaaliset taidot

 • Itsetunnon rakentuminen, omien voimavarojen vahvistaminen

 • Arjen taitojen edistäminen ja siirtymä- ja muutosvaiheissa tukeminen (esim. opiskelun aloitus tai työpaikan vaihtaminen)

 • Itsenäisyyden ja osallisuuden tukeminen

 • Myönteisten tunnekokemusten lisääminen

​Neuropsykiatrisen valmennuksen hinta on 55€/45 min. 

Geneesillä neuropsykiatrista valmennusta tekee Ritva Ojanen.

Tiedustelut ja ajanvaraus: ritva@geneesi.fi tai puhelimitse 050 553 8221

Neuropsykiatrinen valmennus


Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa välineitä kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan. Valmennuksessa arjen haasteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja ihminen löytää itsestään voimavaroja ja vahvuuksia. Työskentely aloitetaan kartoittamalla, millaista apua valmennettava tarvitsee ja millaista muutosta hän elämäänsä toivoo. Toiveista valitaan 1-2 tärkeintä asiaa, joihin tarvitaan eniten muutosta. Näistä rakennetaan konkreettiset tavoitteet valmennukselle. Samalla sovitaan valmennuksen kestosta (esimerkiksi 5-20 tapaamista). Valmennustapaamisten välillä on tärkeää tehdä saatuja harjoituksia ja tehtäviä aktiivisesti.

Valmennus voi tapahtua asiakkaan omassa toimintaympäristössäsi esimerkiksi:

 • päivähoidossa/koulussa/työpaikalla

 • kotona

 • harrastuksessa

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksessa aiheena voi olla esimerkiksi:

 • Toiminnanohjauksen taidot (eli miten asioita saadaan tehdyksi: suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta)

 • Sosiaaliset taidot

 • Itsetunnon rakentuminen, omien voimavarojen vahvistaminen

 • Arjen taitojen edistäminen ja siirtymä- ja muutosvaiheissa tukeminen (esim. opiskelun aloitus tai työpaikan vaihtaminen)

 • Itsenäisyyden ja osallisuuden tukeminen

 • Myönteisten tunnekokemusten lisääminen

​Neuropsykiatrisen valmennuksen hinta on 55€/45 min. 

Geneesillä neuropsykiatrista valmennusta tekee Ritva Ojanen.

Tiedustelut ja ajanvaraus: ritva@geneesi.fi tai puhelimitse 050 553 8221