Neuropsykiatrinen valmennus


Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa välineitä kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan. Valmennuksessa arjen haasteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja ihminen löytää itsestään voimavaroja ja vahvuuksia. Työskentely aloitetaan kartoittamalla, millaista apua valmennettava tarvitsee ja mitä muutosta hän elämäänsä toivoo. Tästä toiveesta tehdään suunnitelma, jonka mukaan yhdessä edetään. Valmennuksessa asiakas oppii tekemään asioita uudella tavalla omassa arjessa.

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksessa aiheena voi olla esimerkiksi:

 • Toiminnanohjauksen taidot (eli miten asioita saadaan tehdyksi: suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta)

 • Sosiaaliset taidot

 • Itsetunnon rakentuminen, omien voimavarojen vahvistaminen

 • Välineitä arjen haasteiden kanssa elämiseen, siirtymä- ja nivelvaiheiden tukeminen, arjen- ja elämänhallinnan taitojen edistäminen

 • Itsenäisyyden ja osallisuuden tukeminen

 • Myönteisten tunnekokemusten lisääminen

 • Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö

Neuropsykiatrisen valmennuksen hinta on 55€/45 min. 

Tiedustelut ja ajanvaraus: info@geneesi.fi.

Geneesillä neuropsykiatrista valmennusta tekevät Ritva Ojanen ja Vilma Reijonen.

Neuropsykiatrinen valmennus


Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa välineitä kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan. Valmennuksessa arjen haasteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja ihminen löytää itsestään voimavaroja ja vahvuuksia. Työskentely aloitetaan kartoittamalla, millaista apua valmennettava tarvitsee ja mitä muutosta hän elämäänsä toivoo. Tästä toiveesta tehdään suunnitelma, jonka mukaan yhdessä edetään. Valmennuksessa asiakas oppii tekemään asioita uudella tavalla omassa arjessa.

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksessa aiheena voi olla esimerkiksi:

 • Toiminnanohjauksen taidot (eli miten asioita saadaan tehdyksi: suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta)

 • Sosiaaliset taidot

 • Itsetunnon rakentuminen, omien voimavarojen vahvistaminen

 • Välineitä arjen haasteiden kanssa elämiseen, siirtymä- ja nivelvaiheiden tukeminen, arjen- ja elämänhallinnan taitojen edistäminen

 • Itsenäisyyden ja osallisuuden tukeminen

 • Myönteisten tunnekokemusten lisääminen

 • Palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö

Neuropsykiatrisen valmennuksen hinta on 55€/45 min. 

Tiedustelut ja ajanvaraus: info@geneesi.fi.

Geneesillä neuropsykiatrista valmennusta tekevät Ritva Ojanen ja Vilma Reijonen.