Kirsi Kuronen

Olen psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Teen yksilö-, perhe- ja paripsykoterapiaa.

Terapia työssä kohderyhmänä ovat -nuoret, nuoret aikuiset ja heidän perheensä -perheet, vanhemmat ja pariskunnat.
KELA pätevyys minulla on perheterapiaan sekä nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen ja syksyllä 2019 myös paripsykoterapiaan.
Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija Oulun yliopiston opinnoissa Helsingissä, suuntauksena vakavat kiintymyssuhdehäiriöt.
Erityisosaamiseni kohdistuu nuorten ja aikuisten tunnetyöskentelyn ja tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden, neuropsykiatristen pulmien tukemiseen ja traumoihin. Erityisosaamistani on aina huomioida perheen, parisuhteen sekä yksilön käyttäytymis- tai neuropsykiatriset pulmat osana terapiaa.
Minulla on osaamista yli 20 vuoden ajalta terveydenhuollon alalta niin somaattisen hoidon kuin psykiatrian puolelta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Olen työskennellyt osan urastani noin 7 vuotta Saksassa, joten minulla on tietoa kansainvälisestä osaamisesta sekä aiempi yrittäjäkokemukseni on tuonut minulle syvällistä perehtymistä yrittäjyyteen ja sen tuomiin vaikutuksiin ihmisen elämään ja hyvinvointiin.

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii integratiivinen suuntaus, jossa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä tunnekeskeistä terapiatyöskentelyä.
Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä sekä mm. luontointerventioita eli Green Care- menetelmiä. Joogaohjaus ja Mindfulness ovat luontevasti mukana työssäni. Valmistun joogaopettajaksi. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Teen myös 5-pisteen korva-akupunktio (Nada) hoitoja.

PARITERAPIAN VASTAANOTOLLE ovat tervetulleita kaikki moninaiset pariskunnat.
Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat vastavuoroisuus, tunnetyöskentely, uusperheet, eroasiat, monikulttuurisuus parisuhteessa/perheessä, erilaiset tunteidensäätely, vuorovaikutus ja tunneluvun puutteesta aiheutuvat pulmat parisuhteessa sekä parisuhteessa toisen osapuolen somaattinen tai psykiatrinen diagnoosi.
Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia:

  • muutaman käynnin kriisitapaamiset,
  • tutkimusjakso viisi kertaa, jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma,
  • pitkä terapia

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on minulle erittäin tärkeää. Yhdistän terapiassani länsimaisen- ja itämaisen ajattelun. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, johon ympäristö ja luonto vaikuttavat. Ympäristö, sieltä opitut asiat ja lähellä olevat ihmiset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat aina ihmisen kokemukseen omasta itsestään ja vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tätä ihminen elää tunteilla, ajatuksilla, teoilla ja kehon tuntemuksilla. Jokaisella on olemassa tieto omasta itsestään ja voimavaroistaan. Etsimme yhdessä tätä viisautta ja olen rinnalla kulkijana juuri sen ajan, kun tässä hetkessä on tarpeen.

Kirsi Kuronen

Olen psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Teen yksilö-, perhe- ja paripsykoterapiaa.

Terapia työssä kohderyhmänä ovat -nuoret, nuoret aikuiset ja heidän perheensä -perheet, vanhemmat ja pariskunnat.
KELA pätevyys minulla on perheterapiaan sekä nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen ja syksyllä 2019 myös paripsykoterapiaan.
Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija Oulun yliopiston opinnoissa Helsingissä, suuntauksena vakavat kiintymyssuhdehäiriöt.
Erityisosaamiseni kohdistuu nuorten ja aikuisten tunnetyöskentelyn ja tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden, neuropsykiatristen pulmien tukemiseen ja traumoihin. Erityisosaamistani on aina huomioida perheen, parisuhteen sekä yksilön käyttäytymis- tai neuropsykiatriset pulmat osana terapiaa.
Minulla on osaamista yli 20 vuoden ajalta terveydenhuollon alalta niin somaattisen hoidon kuin psykiatrian puolelta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Olen työskennellyt osan urastani noin 7 vuotta Saksassa, joten minulla on tietoa kansainvälisestä osaamisesta sekä aiempi yrittäjäkokemukseni on tuonut minulle syvällistä perehtymistä yrittäjyyteen ja sen tuomiin vaikutuksiin ihmisen elämään ja hyvinvointiin.

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii integratiivinen suuntaus, jossa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä tunnekeskeistä terapiatyöskentelyä.
Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä sekä mm. luontointerventioita eli Green Care- menetelmiä. Joogaohjaus ja Mindfulness ovat luontevasti mukana työssäni. Valmistun joogaopettajaksi. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Teen myös 5-pisteen korva-akupunktio (Nada) hoitoja.

PARITERAPIAN VASTAANOTOLLE ovat tervetulleita kaikki moninaiset pariskunnat.
Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat vastavuoroisuus, tunnetyöskentely, uusperheet, eroasiat, monikulttuurisuus parisuhteessa/perheessä, erilaiset tunteidensäätely, vuorovaikutus ja tunneluvun puutteesta aiheutuvat pulmat parisuhteessa sekä parisuhteessa toisen osapuolen somaattinen tai psykiatrinen diagnoosi.
Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia:

  • muutaman käynnin kriisitapaamiset,
  • tutkimusjakso viisi kertaa, jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma,
  • pitkä terapia

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on minulle erittäin tärkeää. Yhdistän terapiassani länsimaisen- ja itämaisen ajattelun. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, johon ympäristö ja luonto vaikuttavat. Ympäristö, sieltä opitut asiat ja lähellä olevat ihmiset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat aina ihmisen kokemukseen omasta itsestään ja vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tätä ihminen elää tunteilla, ajatuksilla, teoilla ja kehon tuntemuksilla. Jokaisella on olemassa tieto omasta itsestään ja voimavaroistaan. Etsimme yhdessä tätä viisautta ja olen rinnalla kulkijana juuri sen ajan, kun tässä hetkessä on tarpeen.

Ota yhteyttä, jutellaan

Voit ottaa minuun suoraan yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai vaikkapa soittaa. Voit ottaa yhteyttä myös Geneesin yleisellä ota yhteyttä – sivun kautta.