Kirsi Kuronen

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Teen yksilö-, perhe- ja paripsykoterapiaa.

Otan vastaan asiakkaita Joensuussa, Helsingissä ja Kiteellä.

Terapia työssä kohderyhmänä ovat  -nuoret, aikuiset ja heidän perheensä -perheet, vanhemmat ja pariskunnat.

KELA pätevyys minulla on perheterapiaan, nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen sekä paripsykoterapiaan.

Paripsykoterapian vastaanotolle ovat tervetulleita kaikki moninaiset pariskunnat. Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat mm. tunnekeskeinen työskentely, parisuhteessa esiin nousevat kiintymyssuhteisiin liittyvät pulmat, uusperheet, eroasiat, vuorovaikutus pulmat parisuhteessa/perheessä sekä toisen osapuolen/perheenjäsenen somaattinen tai psykiatrinen diagnoosi (erityisesti traumatisoituminen).

Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia. Käynnit voi olla muutaman käynnin kriisitapaamisia, viiden kerran tutkimusjakso (jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma) tai pitkä terapia (mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija Oulun yliopiston opinnoissa Helsingissä, suuntauksena vakavat kiintymyssuhdetraumat. Teen yksilöpsykoterapiaa koulutuspsykoterapiana traumapsykoterapian viitekehyksestä.

Erityisosaamiseni kohdistuu nuorten ja aikuisten lapsuudesta/nuoruudesta alkavien traumojen, kiintymyssuhdetraumojen, kompleksisen trauman ja dissosiaation oireisiin, tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden sekä neuropsykiatristen pulmien tukemiseen.

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii integratiivinen suuntaus, jossa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista sekä läsnäoloa.

Minulla on osaamista yli 20 vuoden ajalta terveydenhuollon alalta niin somaattisen hoidon kuin psykiatrian puolelta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Olen työskennellyt osan urastani noin 7 vuotta Saksassa, joten minulla on tietoa kansainvälisestä osaamisesta.

Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä.  Joogaohjaus ja Mindfulness ovat luontevasti mukana työssäni. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Teen myös 5-pisteen korva-akupunktio (Nada) hoitoja.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on minulle erittäin tärkeää. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, johon ympäristö ja luonto vaikuttavat. Ympäristö, sieltä opitut ja koetut asiat ja lähellä olevat ihmiset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat aina ihmisen kokemukseen omasta itsestään ja vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tätä ihminen elää tunteilla, ajatuksilla, teoilla ja kehon tuntemuksilla. Jokaisella on olemassa tieto omasta itsestään ja voimavaroistaan. Etsimme yhdessä tätä oman sisimmän tietoa ja olen rinnalla kulkijana juuri sen ajan, kun tässä hetkessä on tarpeen.

Kirsi Kuronen

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Teen yksilö-, perhe- ja paripsykoterapiaa.

Otan vastaan asiakkaita Joensuussa, Helsingissä ja Kiteellä.

Terapia työssä kohderyhmänä ovat  -nuoret, aikuiset ja heidän perheensä -perheet, vanhemmat ja pariskunnat.

KELA pätevyys minulla on perheterapiaan, nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen sekä paripsykoterapiaan.

Paripsykoterapian vastaanotolle ovat tervetulleita kaikki moninaiset pariskunnat. Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat mm. tunnekeskeinen työskentely, parisuhteessa esiin nousevat kiintymyssuhteisiin liittyvät pulmat, uusperheet, eroasiat, vuorovaikutus pulmat parisuhteessa/perheessä sekä toisen osapuolen/perheenjäsenen somaattinen tai psykiatrinen diagnoosi (erityisesti traumatisoituminen).

Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia. Käynnit voi olla muutaman käynnin kriisitapaamisia, viiden kerran tutkimusjakso (jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma) tai pitkä terapia (mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija Oulun yliopiston opinnoissa Helsingissä, suuntauksena vakavat kiintymyssuhdetraumat. Teen yksilöpsykoterapiaa koulutuspsykoterapiana traumapsykoterapian viitekehyksestä.

Erityisosaamiseni kohdistuu nuorten ja aikuisten lapsuudesta/nuoruudesta alkavien traumojen, kiintymyssuhdetraumojen, kompleksisen trauman ja dissosiaation oireisiin, tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden sekä neuropsykiatristen pulmien tukemiseen.

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii integratiivinen suuntaus, jossa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista sekä läsnäoloa.

Minulla on osaamista yli 20 vuoden ajalta terveydenhuollon alalta niin somaattisen hoidon kuin psykiatrian puolelta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Olen työskennellyt osan urastani noin 7 vuotta Saksassa, joten minulla on tietoa kansainvälisestä osaamisesta.

Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä.  Joogaohjaus ja Mindfulness ovat luontevasti mukana työssäni. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Teen myös 5-pisteen korva-akupunktio (Nada) hoitoja.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on minulle erittäin tärkeää. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, johon ympäristö ja luonto vaikuttavat. Ympäristö, sieltä opitut ja koetut asiat ja lähellä olevat ihmiset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat aina ihmisen kokemukseen omasta itsestään ja vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tätä ihminen elää tunteilla, ajatuksilla, teoilla ja kehon tuntemuksilla. Jokaisella on olemassa tieto omasta itsestään ja voimavaroistaan. Etsimme yhdessä tätä oman sisimmän tietoa ja olen rinnalla kulkijana juuri sen ajan, kun tässä hetkessä on tarpeen.

Ota yhteyttä, jutellaan

Voit ottaa minuun suoraan yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai vaikkapa soittaa. Voit ottaa yhteyttä myös Geneesin yleisellä ota yhteyttä – sivun kautta.