Kohtaamisen tärkeys terveydenhuollossa - Olet Riittävä podcast #63

20.03.2024

Katja kertoo kokemuksiaan erilaisista kohtaamisista Suomen terveydenhuollossa. Mukaan mahtuu monenlaisia kokemuksia joista harmillisen moni olivat negatiivisia.

00:00 Jakso alkaa
00:10 Aiheen pohjustus
00:29 Vieraan esittely
02:17 Mitä kohtaamisista tulee mieleen
03:21 Kohtaamisia erikoissairaanhoidon piirissä
08:17 Kiireen vaikutus käyttäytymiseen
09:17 Toiveet hoidon suhteen
14:50 Keskustelu voi auttaa enemmän kuin lääke
17:43 Yksilöllinen hoito
20:08 Apua hakevan uskottavuus
21:36 Työnohjaus
23:14 Ahdistuksen hallinta
26:21 Mistä kiireentunne voi johtua
31:43 Tilanteet, joissa tunne saa tulla
35:26 Matalan kynnyksen kohtaamispaikat
38:29 Kehollisuuden merkitys
41:33 Neuvo ihmisille, jotka ovat hankalassa tilanteessa
43:30 Katjan runo
49:07 Loppusanat