Auttaako lyhytterapia - Olet Riittävä podcast #53

23.10.2023

Auttajien keskuudessa on paljon turhaa vastakkain asettelua lyhytterapeutteja kohtaan. Eikö tärkeintä olisi, että mahdollisimman moni pääsisi avun piirin? Lyhytterapia on loistava keino päästä alkuun elämän ongelmakohtien tunnistamisessa vaikkapa pidempää psykoterapiaa odotellessa.

Eri ammattiryhmät voisivat saada enemmän hyvää aikaan yhdessä tehden.

00:00 Tarvitseeko terapian olla aina vuosien pituista
02:05 Suhtautuminen lyhyempiin terapioihin
03:35 Kuka tahansa voi saada vahinkoa aikaiseksi
06:37 Epäilyt erilasia terapiasuuntauksia kohtaan
09:02 Lyhytterapia voi olla reitti toisenlaiseen apuun
11:28 Avun markkinointi on pielessä
14:56 Esittelyt
16:03 Muutokset terapiamaailmassa
19:26 Miksi lyhytterapiaan ei saisi mennä
22:43 Vastakkainasettelu
29:37 Loppusanat