Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

11.04.2019

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia toimintatapoja, tukee, vahvistaa ja auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan.

Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa edetään asetettujen toimivien tavoitteiden mukaisesti. Työskentely on suunnitelmallista asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti etenevää, uusien toimintatapojen ja arjen selviytymistaitojen oppimista.

 • toiminnan ohjauksen taidot
 • sosiaaliset taidot
 • itsetunnon rakentuminen, omien voimavarojen vahvistaminen
 • välineitä arjen haasteiden kanssa elämiseen, siirtymä- ja nivelvaiheiden tukeminen, arjen- ja elämänhallinnan taitojen edistäminen
 • itsenäisyyden ja osallisuuden tukeminen
 • myönteisten tunnekokemusten lisääminen
 • palveluihin ohjaaminen ja verkostotyö

KENELLE?

Sopii kaiken ikäisille henkilöille joilla haasteina tai piirteinä:

 • ADHD/ADD
 • Autismin kirjo/ Aspergerin oireyhtymä
 • oppimisvaikeudet
 • Touretten oireyhtymä
 • kielelliset erityisvaikeudet
 • sopii myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa otan aina huomioon myös perheen ja verkostot. Valmennusta voidaan myös sopia parivalmennuksena ja perhevalmennuksena.

Valmennus sovitaan yksilöllisesti ja se vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Tapaamiset ovat 60-90min. mittaisia ja niitä sovitaan aluksi tiiviimmin 1-2 kertaa viikossa, myöhemmin voidaan käyntitiheyttä myös harventaa. Valmennus voi kestää 3kk – 2 vuotta. Tapaamisia sovitaan joustavasti joko vastaanotolla, asiakkaan omassa ympäristössä tai erikseen sovitussa paikassa.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista kysyä maksusitoumusta mm. sosiaalitoimesta tai perusterveydenhuollosta.  Neuropsykiatrista valmennusta tekee sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut ja sen lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen käynyt ammattihenkilö.

Ihminen kasvaa potentiaalinsa avulla jatkuvasti vahvistuen, kuten puu pienestä alusta alkaen. Juuret ovat syvällä mullassa ja latvusto huojuu taivaan korkeuksissa. Kasvaminen suureksi puuksi vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa. On luotettava kasvun voimaan!  Ota rohkeasti yhteyttä!